Politica site GDPR

Dragi Parteneri/Clienţi,

Începând cu data de 25 mai 2018, au devenit aplicabile prevederile Regulamentului European privind protecţia datelor cu caracter personal (“General Data Protection Regulation – GDPR”). Acestea asigură o securitate şi o protecţie sporită referitor la datele dumneavoastră personale. Vă rugăm să ne acordaţi asistenţa şi consimţământul pentru a fi în măsură să implementăm în mod corect aceste prevederi.

Pentru a fi în măsură să vă furnizăm serviciile noastre, respectiv să vă putem trimite în continuare oferte privind apartamentele puse în vânzare, precum şi oricare altă formă de administrare imobiliară care ar putea intra sub incidenţa interesului dvs., dar şi ştiri, campanii, invitaţii la diverse evenimente, este necesar să obţinem consimţământul dumneavoastră expres. 

Pentru dezabonare ulterioară vă puteţi exercita dreptul de a vă retrage acest consimţământ prin adresarea unei cereri în acest sens.

POLITICA PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – Politica GDPR

Noua lege a Uniunii Europene referitoare la protecţia datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) a intrat în vigoare pe 25 Mai 2016, dar a început să-şi producă efectele începând cu 25 Mai 2018. Această lege reprezintă cea mai mare schimbare în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal din ultimii 20 de ani şi are obiective care trec mult peste simpla protecţie a spaţiului privat.

 Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenţie deosebită protejării vieţii private a vizitatorilor care accesează site-ul http://www.gamaresidence.ro/, precum şi a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terţă parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

 Vă rugăm să acordaţi o atenţie deosebită lecturării următoarei Politici (denumită în continuare “Politica GDPR”) pentru a înţelege modul în care vor fi tratate informaţiile dumneavoastră ("date personale”).

 Politica GDPR explică practicile GAMA INVEST S.R.L.referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum şi drepturile de care beneficiaţi cu privire la modul în care informaţiile dumneavoastră sunt prelucrate de către GAMA INVEST S.R.L.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de GAMA INVEST S.R.L.se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum şi cu reglementările privind protecţia datelor cu caracter personal 

Prin Politica GDPR, GAMA INVEST S.R.L.doreşte să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm şi le procesăm, precum şi cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul Politicii GDPR şi cu privire la drepturile de care beneficiază.

 CINE SUNTEM?

 Suntem GAMA INVEST S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in judetul Ilfov, Oras Popesti Leordeni, Intrarea Rosiori, nr.4A inmatriculata la ONRC Bucuresti sub numarul J23/2504/2007, avand CUI: RO22454288, reprezentata prin administrator NITU NICULAE 

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

"Date personale" înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum numele si prenumele, adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.

 CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM?

 Datele dvs. cu caracter personal care vor fi prelucrate de pe site-ul http://www.gamaresidence.ro/ sunt următoarele: nume/prenume, telefon si mail, iar in vederea derularii unei tranzactii imobiliare privind achizitia unui imobil, vor putea fi cerute si datele privind seria şi nr. cartii de identitate, starea civilă, CNP, vârsta, cetăţenia, data naşterii, date care rezultă din actele de proprietate (inclusiv din istoricul proprietăţilor, precum şi din extrasele de Carte Funciară aferente imobilelor proprietate personală).

  OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

 Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este GAMA INVEST S.R.L

  PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

 GAMA INVEST S.R.L.se obligă să respecte principiile de protecţie a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

ü  Prelucrate în mod corect, legal şi transparent;

ü  Colectate în scopuri specificate, explicite şi legitime;

ü  Adecvate, relevante şi limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

ü  Corecte şi actualizate;

ü  Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;

ü  Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidenţiale şi disponibile.

  TEMEIUL ŞI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 În scopul încheierii şi executării contractelor - Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului de rezervare, a  antecontractului şi a contractului de vânzare-cumpărare sau de administrare imobile. Pentru a putea să vă oferim produsele şi serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparţin.

 În scopul îndeplinirii unor obligaţii legale - Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligaţii legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situaţii, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligaţiile impuse de către autorităţile fiscale în legătură cu facturarea şi raportările către autorităţile fiscale.

 În scop de marketing - Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situaţii, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, ştiri, viitoare campanii, invitaţii la diverse evenimente.

 În scopul îndeplinirii obiectului nostru de activitate - Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, vă putem contacta sau putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul realizării obiectului nostru de activitate.  

 PROCESAREA FORMULARULUI DE CONTACT

GAMA INVEST S.R.L.va folosi informaţiile pe care le furnizaţi în secţiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

 Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului http://www.gamaresidence.ro/., înţelegeţi şi sunteţi de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii GDPR.

 Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secţiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanţe, să avem obligaţia de a divulga datele dumneavoastră partenerilor cu care GAMA INVEST S.R.L colaborează şi/ sau altor terţi furnizori de servicii ai GAMA INVEST S.R.L

 Cu toate acestea, GAMA INVEST S.R.L.a adoptat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum şi prelucrarea în conformitate cu cerinţele GDPR a datelor dumneavoastră de către entităţile menţionate anterior.

 GAMA INVEST S.R.L.se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepţia situaţiilor în care există consimţământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza şi în alte scopuri.

 De asemenea, este posibil ca GAMA INVEST S.R.L.să aibă acces şi la alte date cu caracter personal prin stabilirea de către dvs. a unei legături cu GAMA INVEST S.R.L, prin prelucrarea datelor comunicate în urma conversaţiilor telefonice, conversaţii e-mail, prezentarea la sediul nostru în vederea obţinerii de informaţii, etc.

 Prin contactarea GAMA INVEST S.R.L.în oricare mod stipulat mai sus sau oricare altă metodă care presupune o comunicare mijlocită sau nemijlocită între dvs. şi GAMA INVEST S.R.L, înţelegeţi şi sunteţi de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii GDPR.

 DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERŢI

 Datele cu caracter personal prelucrate de către GAMA INVEST S.R.L.vor putea fi divulgate şi/ sau transferate către terţi doar în situaţia în care există consimţământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepţia situaţiilor în care există o obligaţie legală/ contractuală pentru GAMA INVEST S.R.L. de a proceda în acest mod.

 GAMA INVEST S.R.L.va transmite datele dumneavoastră cu caracter personal birourilor notariale, institutiilor financiare bancare si non-bancare, intermediarilor de credite, autoritatilor publice, organelor judiciare, consultantilor externi catre care am externalizat furnizarea anumitor servicii si alte categorii de destinatari, exclusiv din Romania

 Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că este posibil ca în anumite circumstanţe să avem obligaţia de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care GAMA INVEST S.R.L.colaborează şi/ sau altor terţi furnizori de servicii ai GAMA INVEST S.R.L

 PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERŢI, ALTE SITE-URI ŞI SPONSORI

 Site-ul GAMA INVEST S.R.L.poate conţine, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale GAMA INVEST S.R.L

 Vă rugăm să aveţi în vedere şi să consultaţi politicile privind protecţia datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, GAMA INVEST S.R.L.neasumându-şi responsabilitatea cu privire la informaţiile trimise sau colectate de aceste terţe părţi.

 PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE

 Site-ul http://www.gamaresidence.ro/foloseşte identificatori de tip Cookie. În acest sens puteţi consulta Politica noastră de Cookie, disponibilă pe site, şi vă puteţi exercita dreptul de a dezactiva Cookies, astfel cum este mai jos precizat.

 

  PERIOADA STOCĂRII DATELOR

 GAMA INVEST S.R.L.poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deţinem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligaţiile impuse de lege.

 Pentru a şti cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

ü  Atunci când achiziţionaţi un imobil, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relaţiei noastre contractuale şi ulterior pe perioada stabilita de normele financiar – contabile, respectiv pentru o perioada de 10 ani ;

ü  În cazul în care participaţi la o ofertă promoţională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoţionale;

ü  În cazul în care ne contactaţi pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 10 ani de la ultima corespondenţă trimisă;

ü  În cazul în care creaţi un cont, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitaţi să le ştergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacţiune activă cu noi). În acest sens, menţionăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi şterse la 10 ani după ultima interacţiune cu utilizatorul contului (ca de exemplu, login in contul dumneavoastră);

ü  În cazul în care v-aţi oferit consimţământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonaţi sau solicitaţi să le ştergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacţiune activă cu mărcile noastre) definite în conformitate cu reglementările şi îndrumările locale. În acest sens, menţionăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt şterse din evidenţele acestor baze de date la 10 ani de ultima interacţiune cu dumneavoastră;

ü  În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să îşi atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de coş de cumpărături sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) şi pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările şi îndrumările locale. În acest sens, menţionăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastră şi pentru a permite distribuirea conţinutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afişării site-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 10 ani de la colectarea acestora, în baza consimţământului dumneavoastră.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

 În conformitate cu GDPR, aveţi o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care GAMA INVEST S.R.L. le prelucrează:

 1. Dreptul de acces la datele prelucrare- Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informaţii se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Dacă veţi mai avea nevoie de copii ale informaţiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.

 

 1. Dreptul la rectificarea datelor- Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/ sau să le completați dacă acestea sunt incomplete. Dacă aveți un cont, poate fi mai ușor să vă corectați propriile date prin intermediul funcției "Contul meu”.

 

 1. Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) - În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.

 

 1. Dreptul la restricţionarea prelucrării- Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:

- exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică GAMA INVEST S.R.L.) să verifice corectitudinea Datelor;

- prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;

- operatorul (de exemplu, GAMA INVEST S.R.L.) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;

- persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz GAMA INVEST S.R.L.) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (GAMA INVEST S.R.L.) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).

 1. Dreptul la portabilitatea datelor - Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.
 2. Dreptul de opoziţie- Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 3. Dreptul de a retrage consimţământul în orice moment - Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 4. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă- Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reşedinţă sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de GAMA INVEST S.R.L.
 5. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastrăîn scopuri de marketing direct - Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând clic pe linkul "dezabonare" în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.
 6. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfăşurăm acţiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terţ- Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 7. Dreptul de a dezactiva Cookies- aveți dreptul să dezactivați modulele cookie. Setările din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să le reglați ușor modificând setările browser ului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcționalitate a site-urilor web / aplicațiilor; prin urmare, dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizați anumite părți ale site-urilor sau aplicațiilor noastre, așa cum este detaliat în tabelul Cookie relevant. Dacă doriți să restricționați sau să blocați toate cookie-urile stabilite de site-urile web / aplicațiile noastre (care vă pot împiedica să utilizați anumite părți ale site-ului) sau orice alte site-uri / aplicații, puteți face acest lucru prin setările browserului. Funcția Ajutor din browserul dumneavoastră vă va spune cum. Pentru mai multe informații, consultați următoarele linkuri: http://www.aboutcookies.org/;

 Vă puteţi exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce priveşte datele personale pe care GAMA INVEST S.R.L. le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către DPO-ul GAMA INVEST S.R.L. Într-o astfel de situaţie este foarte posibil să solicităm o dovadă a identităţii dumneavoastră.

 SOLICITĂRI JURIDICE

Accesăm, păstrăm şi oferim informaţiile dumneavoastră autorităţilor de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entităţi:

 1. Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credinţă, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credinţă, că răspunsul impus de legile din jurisdicţia respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicţie şi este conform cu standardele recunoscute la nivel internaţional.
 2. Atunci când considerăm, cu bună credinţă, că este necesar pentru: a detecta, a preveni şi a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparţine, încălcări ale condiţiilor sau politicilor noastre sau alte activităţi dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră şi pe alţii, inclusiv în cadrul investigaţiilor sau al anchetelor autorităţilor de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informaţii către şi primim informaţii de la terţi parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni frauda, abuzul şi alte activităţi dăunătoare în cadrul şi în afara materialelor noastre.

 Informaţiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate şi stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligaţii legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigaţii privind posibile încălcări ale condiţiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

 RELAŢIILE CU ALŢI OPERATORI

 În funcţie de context, s-ar putea să ne găsim în situaţia necesităţii absolute de a oferi informaţii la un nivel mai înalt, atât global, cât şi intern sau extern, partenerilor noştri şi celor cu care facem transfer de date cu respectarea GDPR, în virtutea asigurării oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putinţă. Informaţiile controlate de GAMA INVEST S.R.L.ar putea fi transferate, transmise sau stocate şi prelucrate în UE sau în alte ţări decât ţara în care locuiţi, în scopurile descrise în această politică. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai înalt nivel, precum şi a continua să vă furnizăm materialele noastre la cel mai bun nivel profesional. Utilizăm clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană şi ne bazăm pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeană cu privire la anumite ţări, după caz, în ceea ce priveşte transferurile de date din SEE către Statele Unite şi către alte ţări.

 SECURITATEA PRELUCRĂRII

 GAMA INVEST S.R.L. a adoptat măsuri tehnice şi organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerinţele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acţiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toţi angajaţii şi colaboratorii GAMA INVEST S.R.L., precum şi orice terţe părţi care acţionează în numele şi pe seama GAMA INVEST S.R.L. sunt obligaţi să respecte confidenţialitatea informaţiilor dumneavoastră şi cerinţele GDPR, în conformitate cu prevederile PPD.

 EXONERARE DE RĂSPUNDERE

 Site-ul http://www.gamaresidence.ro/poate conţine legături către alte site-uri şi/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea GAMA INVEST S.R.L.

 GAMA INVEST S.R.L.nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la conţinutul acestor site-uri şi, prin urmare, nu va putea fi ţinută răspunzătoare pentru conţinutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informaţiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. GAMA INVEST S.R.L.nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale şi/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

 ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECŢIE ŞI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conţinut, prin actualizarea site-ului GAMA INVEST S.R.L.

Vă rugăm să nu continuaţi să utilizaţi site-ul GAMA INVEST S.R.L.dacă nu sunteţi de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificaţi această pagină pentru orice actualizare.

Termenii Politicii GDPR se interpretează în conformitate cu legislaţia aplicabilă.

 CONTACT

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați accesând datele de contact existente pe site.

Dreptul tau de a depune plangere se poate exercita prin transmiterea acesteia catre: ANSPDCP la datele de contact: Bd G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, Bucuresti, cod postal 010336, telefon  +40.318.059.211 e-mail:anspdcp@dataprotection.ro