Consimtamant de confidentialitate

Din 25 mai 2018 a devinit aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Regulamentul"). Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date.

1.    CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL VIZATE

Prelucrarea de date cu caracter personal efectuata de GAMA INVEST S.R.L. consta in activitati sau ansamblu de activitati si procese care sunt efectuate asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automate sau manuale, cum ar fi, dar fara a fi limitat la acestea: colectarea, inregistrarea in baze de date, sortarea, organizarea, stocarea, modificarea, analiza manuala sau utilizand aplicatii specifice, actualizarea, utilizarea, transmiterea catre terti, diseminare, combinarea, blocarea sau stergerea definitiva a datelor respective.

Datele personale pe care le prelucram sunt, in principal: datele tale de identificare, precum: numele si prenumele, adresa de email, numarul de telefon, fotografii sau inregistrari video, precum si orice alte date personale pe care le colectam direct de la tine sau din alte surse atunci cand devii client sau un potential client in vederea achizitiei unui imobil, sau cand folosesti produsele sau serviciile noastre.

2.    SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

GAMA INVEST S.R.L. actioneaza ca operator de date cu caracter personal in vederea finalizarii cu succes a unei tranzactii imobiliare.

Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a-ti furniza produse si servicii imobiliare si de promovare a ansamblurilor rezidentiale, conform REGULAMENTULUI UE 679/2016, articolul 6, aliniatul 1, litera (a), si articolul 9, aliniatul 2, litera (a).

3.    COMUNICAM DATE PERSONALE CATRE ALTI DESTINATARI

Pentru a-ti oferi servicii cat mai competitive, pentru a executa tranzactiile imobiliare pe care le doresti, pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ne revin sau in alte scopuri legitime este posibil sa transmitem datele tale personale catre: birourile notariale, institutiile financiare bancare si non-bancare, intermediari de credite, autoritati publice, organele judiciare, consultanti externi catre care am externalizat furnizarea anumitor servicii si alte categorii de destinatari, exclusiv din Romania, asigurandu-ne insa intotdeauna ca instituim garantii adecvate pentru protejarea datelor tale (spre exemplu, clauze contractuale standard, existenta unor reguli corporatiste obligatorii etc).

4.    PERIOADA STOCARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele tale personale sunt prelucrate atat la initierea procesului de cumparare a unei locuinte cat si ulterior, pe tot parcursul relatiei contractuale si dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea, care precizeaza la acest moment obligativitatea pastrarii documentelor financiar contabile, pe o perioada de 10 ani calendaristici.

5.    DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

Pe langa drepturile existente, de la data aplicarii Regulamentului beneficiezi de drepturi aditionale. Iata lista completa a drepturilor pe care le ai:

Dreptul la informare – poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale;

Dreptul la rectificare – poti rectifica datele personale inexacte sau le poti completa;

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – poti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii - poti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul de opozitie – poti sa te opui, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;

Dreptul de a depune plangere - poti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul la portabilitatea datelor - poti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;

Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul tau, ti-l poti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, iti poti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si poti contesta decizia

Iti poti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari la oricare din sediile noastre pe care le poti gasi in sectiunea Contact : http://www.gamaresidence.ro/ contact sau prin E-mail, la: office@gamainvest.ro.

 

Dreptul tau de a depune plangere se poate exercita prin transmiterea acesteia catre instantele competente si/sau a dreptului de a inainta o plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro), la datele de contact: Bd G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, Bucuresti, cod postal 010336, telefon  +40.318.059.211 e-mail:anspdcp@dataprotection.ro

o   Prin continuarea comunicarii si transmiterea datelor mele personale imi exprim consimtamantul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal pentru situatiile prevazute  mai sus.

 

o   De asemenea, sunt de acord sa fiu contactat pentru a primi, prin email sau telefonic informatii comerciale cu potential interes pentru mine, despre produsele furnizate. In baza acestui acord voi primi informari si materiale promtionale, pana la solicitarea mea de dezabonare.